Tải game - cho Andoird hoặc PC
  Link tải Android


Lưu ý - Nếu gặp lỗi cài đặt vui lòng lên CHplay tìm UC Browser tải về sau đó cài đặt nhập lại trang chủ gameprivate.uk tải và cài đặt lại.
Tải game - cho iPhone hoặc iPad
 Link Tải iOSHướng dẫn tóm tắt - Sau khi tải xong App -> Vào Cài đặt chung -> Quản lý thiết bị ->Tin cậy "Chinese Red Cross Foundation"


 XEM HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẢI IOS !!!


Notice - Phiên Bản Mới 06.03